Untitled Document

Otomatik Nem Kontrolü

Ortamdaki nem miktarı, sensörler kullanılarak ölçülür. HIDRON tarafından, mevcut nem alıcılar veya havalandırma sistemine gerekli müdahaleler yapılarak otomatik kontrol sağlanır.

  • Sürekli ortam nem miktarı ölçümü
  • Nem miktarına göre, mevcut nem alıcıların kontrolü
  • Nem miktarına göre, havalandırma kontrolü
  • Geçmişe yönelik kayıt tutma (raporlama)